Läkemedelsbehandling vid höft- och knäledsartros

Får ofta frågan av patienter om nyponpulver är bra mot deras artros och får också (fortfarande) höra att deras läkare förskrivit Artrox för att lindra deras besvär.

Nyponpulvrets effekter

Läkartidningen har presenterat en litteraturöversikt där de kollat på olika behandlingsmetoder vid långvarig smärta. Nyponpulvret visas då vara bättre än placebo för patienter med artros, dock har behandlingsmetoden evidensstyrka 3, vilket innebär begränsat vetenskapligt underlag. Baserat på det vetenskapliga underlaget i artikeln (och avsaknaden av granskning eller rekommendation av behandlingsmetoden i Socialstyrelsen nationella riktlinjer) hade jag inte rekommenderat patienter att köpa nyponpulver då det finns mycket effektivare och mer långvariga behandlingar för att minska smärtan och öka funktionen hos patienter med artros. Mer om detta i slutet av inlägget.  

Artrox / Glukosamin

Enligt Socialstyrelsens nationella behandlingsriktlinjer för artros är glukosamin ett alternativ som man INTE ska använda vid behandling av patienter med artros. Glukosaminet som finns i läkemedlet Artrox har inte bättre effekt på smärtan eller funktionen än placebobehandling. 

  

Rekommenderad behandling vid artros

Det man istället rekommenderar är långvarig, regelbunden, handledd konditions-, styrke- och funktionnsträning vilket du kan få hos en fysioterapeut/sjukgymnast. På många kliniker finns också artrosskolor, patientutbildningar, där träningen är en del av behandlingskonceptet. 

Slösa inte pengar på verkningslösa piller. Välj istället träningen, då får du mer ork och styrka för att klara de aktiviteter du vill!

   

Annonser