Missvisande marknadsföring på Kiropraktor-blogg nu raderad. Tack o lov! Men… 1177.se vad har ni för belägg vid information om kiropraktik för barn?!?!

Tipsade er igår om en kiropraktor-blogg som marknadsförde ryggmanipulation för barn. Denna kiropraktor har nu raderat bloggposten om detta, tack och lov! Jag glömde printscreena hemsidan tyvärr, men den lär ju finnas kvar i hans papperskorg! Så det enda beviset jag har för att den faktisk fanns är från min tweet igår.

bevis kp kvack

Han ville med tidig kiropraktisk behandling normalisera barnens nervsystem. Eftersom barnen ramlar mycket (3000 gånger enligt denne kiropraktor, inte mer eller mindre) så fanns det en risk att nånting hamnade snett i ryggen. Nej, det finns inget belägg för att ryggen subluxeras! Läs mer om det och andra konstiga argument som de använder sig av för att behandla barn i barnläkaren Mats Reimers blogg på Dagens Medicin:

”Många barn har besvär från rörelseapparaten redan från tidig ålder. Dom ramlar och gör illa sig och det lilla såret som syns läker på nolltid. Men den lilla snedställningen i en eventuell närliggande led kanske kvarstår, och ger upphov till smärta och ömhet. Kanske är det först i vuxen ålder när den kroniska värken har varit ihållande ett tag man söker för den.”

Citat hämtat ur Mats Reimers blogg

”Kiropraktik för barn – bluffen fortsätter”

”Låt barnen komma till oss”

”Kiropraktiska hemsidor rensade från barnsjukdomar”

Får ju hoppas att denne kiropraktor inte bara tagit bort bloggposten, men även tar bort ryggknäckning för barn från sitt behandlingsarsenal!

Ja, apropå rekommendationer och råd för olika behandlingar så är 1177.se råd om vård från Sveriges landsting, dvs sjukvårdsupplysningens hemsida. Vad har 1177 för belägg för att rekommendera kiropraktik för barn? Borde inte den skattefinansierade offentliga vården vara mån om att man bedriver evidensbaserad vård – att man använder skattebetalarnas pengar till att hänvisa till de behandlingar som det finns belägg för? 

”Webbplatsen 1177.se erbjuder både kvalitetssäkrad och användarvänlig information”

”Ett redaktionsråd granskar och godkänner allt som publiceras på 1177.se.”

Ja, ni i redaktionsrådet, hur har ni granskat att information om kiropraktik för barn är kvalitetssäkrat?

Kanske dags att granska igen, för ni vill inte att patienterna ska lägga pengar på vård som inte har någon effekt?!

Kan man förebygga utbrott och sömnsvårigheter hos småbarn genom att behandla med kiropraktik vid bebiskolik?

Låt mig demonstrera hur okunskap inom statistik hos artikelförfattarna kan skapa falska ”sanningar” för de läsare som har lika lite statistikkunskap som de sk. forskarna, eller bara rentav inte orkar/kan läsa artikeln med ett granskande öga ELLER om du är en sån som bara kollar på KONKLUSIONEN.

fel konkl 1

Slutsatsen för studien var att kontrollgruppen med bebiskolik som INTE fått nån kiropraktisk behandling hade DUBBELT så många barn vid 2-3 årsåldern med utbrott och sömnstörningar än de som fått kiropraktorbehandling. Gud så bra, nu kan alla småbarnsföräldrar som har barn med kolik behandla dom med ett ryggknäck så är risken mindre att de får mera öronbedövande barnskrik i form av vredesutbrott och barn med sömnsvårigheter 2 år senare!

ELLER…?!?!

Nu är jag ju för snål för att köpa hela den artikeln, men bara av att läsa sammanfattningen så upptäckte jag att resultatet och konklusionen inte kom fram till samma sak.

rr 2

Om den relativa risken (RR) för den nya interventionen är 2,0 så innebär det att barn som fått kiropraktisk kolikbehandling löper dubbelt så stor risk att få ”temper tantrums” och ”frequent noctural waking”. Dvs tvärtemot den slutsats som författarna har kommit fram till.

 Förklaring

Relativ risk = Risken för ett oönskat utfall i behandlingsgruppen dividerat med samma risk i kontrollgruppen.

Relativ risk under 1 betyder att det är positivt för behandlingen och en skadlig effekt av behandlingen ger en relativ risk över 1. Ett oönskat utfall är den negativa utfallet av effektmåttet. Till exempel kommer död att vara en oönskad händelse när effektmåttet är överlevnad.

I detta fall är det oönskade utfallet att behandling med kiropraktik mot kolik inte har någon effekt mot utbrott och sömnstörningar hos småbarn vid 2-3 årsålder.

*Bara av resultatet här, med relativ risk på 2,0, tyder det på att den förebyggande behandlingseffekten med kiropraktik vid bebiskolik mot utbrott och sömnsvårigheter hos småbarn – har en skadlig effekt…men jag ska förklara med lite simpel algebra hur författarna dragit fördelaktiga slutsatser på ett resultat som visar raka motsatsen.

Så för denna studie gäller detta:

Behandling: Manipulation av rygg för barn med kolik

Oönskat utfall: Ingen effekt av kiropraktorbehandling på bebisar med kolik för utbrott och sömnsvårigheter när de är 2-3 år.

Resultat: Relativ risk = 2,0

Då måste dataanalysen sett ut så här för att få fram relativ risk på 2,0:

Risken för oönskat utfall i behandlingsgrupp (x) / Risken för oönskat utfall i kontrollgrupp (y) = 2

(x) = Risk för att kiropraktisk kolik-behandling INTE har någon effekt på senare utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder (behandlingsgrupp)

(y) = Risk för att INGEN kiropraktisk kolik-behandling INTE har någon effekt på senare utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder (behandlingsgrupp)

x/y = 2

x = 2y

(x/2) = (2y/2)

0,5x = y

x/(0,5x )= 2 (RR)

Exempel:

Kiropraktik mot kolik (Behandlingsgrupp)

Ingen behandling mot kolik (Kontrollgrupp)

Antal barn som får utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder (oönskat utfallsmått) 20 y
Antal barn som inte får utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder 80 100-y

Risken för oönskat utfall i behandlingsgrupp (x) = 20/100 = 20% = 0,2

0,2/(0,5×0,2) = 2

0,2/0,1 = 2

(y=0,1) = 10% = 10 av 100

Resultat

Kiropraktik mot kolik (Behandlingsgrupp) Ingen behandling mot kolik (Kontrollgrupp)
Antal barn som får utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder (oönskat utfallsmått) 20 10
Antal barn som inte får utbrott och sömnsvårigheter vid 2-3 årsålder 80 90

Med en relativ risk på 2,0 blir resultatet hela tiden densamma, dvs risken för negativ behandlingseffekt kommer vara dubbelt så stor med kiropraktisk kolikbehandling än ingen behandling alls.

(  x/y=2 –> x/(0,5x) = 2  )

Så kan man förebygga utbrott och sömnsvårigheter hos småbarn genom att behandla med kiropraktik mot kolik?

Svaret är nej!

Slutsats baserat på denna studies resultat, relativ risk = 2: 

Det är dubbelt så stor risk att drabbas av utbrott och sömnsvårighet som 2-3 åring om du behandlats för bebiskolik med kiropraktik än om du inte fått någon behandling alls med kiropraktik.

fel konkl

Artikelns slutsats använder vissa LEGITIMERADE(!) kiropraktorer som grund för marknadsföring av sina behandlingar med fokus på att skapa en rädsla hos föräldrar – att deras passivitet till kiropraktisk barnryggbehandling kan riskera deras barns välmående.

Tänk på vilken slags vård du väljer, det kan vara så att du betalar för en behandlingseffekt som inte finns!

TILLÄGG 27 jan:

Det kan ju vara så att det beräknat den relativa risken på det önskade resultatet, som man ju inte ska göra…

Exempel:

80% som blivit bra med kiropraktik, relativ risk på 2,0, men räknat på det önskade effektmåttet (att det blir bra av kiropraktik mot utbrott och sömnstörningar efter kolik)

Relativ risk 2,0 = 0,8/(0,8*0,5)

Det blir då fler som fått utbrott och sömnstörningar i kontrollgruppen som inte fått behandling (40%).

Om detta är fallet att det ”råkat ta fel” och använt det önskade effektmåttet så är det ju dubbelt så stor chans att man blir bra med kiropraktik vid kolik än ingen behandling alls. Så då har de isf beräknat en ”relativ chans”…om det nu finns…

Ja, man får kolla i artikeln eller på rådatan hur de räknat ut, för det negativa utfallsmåttet ska ju beräknas i en relativ risk. Så stämmer det senare fallet så får de räkna om så får de en relativ risk under 1 = positiv effekt av behandlingen.

ELLER SÅ HAR DE BERÄKNAT PÅ DET OÖNSKADE UTFALLSMÅTTET…OCH DÅ HAR DE TOLKAT RESULTATET FEL OCH DRAGIT FEL SLUTSATSER…. ja, de får ändra i abstraktet ändå, för en relativ risk på 2,0 är inte positivt.