Röntgen vid knä- och höftartros

Artros är en av de mest förekommande diagnoserna vad gäller smärtor i rörelse- och stödorganen och är en av de största anledningarna till kronisk smärta sett över hela världen.

Artros är en form av ledsvikt som gör att leden inte fungerar optimalt bl.a. pga ojämnt ledbrosk (förtunnat brosk, bennabbar mm).

Symtom
Vanliga symtom vid artros är:
– Stelhet efter stillasittande/inaktivitet alt igångsättningssvårigheter.
– Morgonstelhet (som går över inom en kort tid)
– Ont vid trappgång
– Brukar känna sig bättre vid rörelse, dock till en viss gräns då det istället övergår till smärta pga överbelastning.
– Svullnad
– Nedsatt ledrörlighet

Diagnosticering
Svenska nationella riktlinjer rekommenderar en samlad bedömning av anamnes, vanliga symtom och kliniska fynd för att ställa diagnosen artros (1).

Behövs röntgen för att verifiera att det är artros?
Nej, det behövs ingen röntgen för att fastställa en diagnos. I flertal studier har det påvisats att röntgenfynd ofta inte stämmer överens med symtombilden (1,2). Man skulle kunna dela in patienterna i tre olika grupper:

A. Artrossymtom och artros synlig på röntgen
B. Artrossymtom, men inga röntgenfynd
C. Artros på röntgen, men inga artrossymtom. (Vidare bedömning behövs för att ta reda på om smärtorna i ditt knä eller din höft beror på nåt annat, ex. muskelinflammation)

Oavsett vad röntgen säger så bör du behandlas för artros utifrån om du har symtom för artros, dvs om du ingår i grupp A eller B. Med andra ord, din misstänkta artros behöver inte verifieras med en röntgen.

Referenser
1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – 2012. Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Socialstyrelsen; 2012 [Hämtad 28 augusti 2012 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf ]
2. Bedson J, Croft PR. The discordance between clinical and radiographic knee osteoarthritis: A systematic search and summary of the literature. BMC Musculoskeletal Disorders. 2008;9:116-27.

Annonser