Utnyttja den kompetens som redan finns genom att slussa patienterna rätt från början

Smärtor från rörelse- och stödjeorganen är vanligt förekommande [1,2] och utgör majoriteten av den smärtproblematik som patienter söker för inom primärvården [3,4]. Med begränsade resurser inom hälso- och sjukvården är det viktigt att man nyttjar vårdens kompetens på rätt sätt och slussar patienter till den vårdgivare som kan undersöka och bedöma patientens symptom [5]. Sjukgymnast som första bedömare kan frigöra läkarresurser [6] och flertal studier visar på att sjukgymnaster levererar en effektiv och säker vård [6-12].

Idag krävs det ingen läkarremiss att söka till sjukgymnast, men tyvärr är det bara varannan svensk som känner till det. Sjukgymnastförbundet har under de senaste åren försökt göra någonting åt detta och genomfört kampanjen ”Remissfritt.se” med syftet att sprida kunskapen ut i samhället, politikerna och tragiskt nog… även till vårdkollegor, tycker att remitterande/hänvisande sjukvårdspersonal borde känna till detta åtminstone?! Tyvärr så ser verkligheten annorlunda ut.

Kampanjen Remissfritt.se har satt sjukgymnastkåren i rörelse. Fler är engagerade i arbetet för att öka patienternas kunskap om oss, dussintals debattartiklar har skrivits av drivande sjukgymnaster som vill synliggöra yrkeskåren för patienterna så att de själva kan välja rätt vårdväg. Men för att få patienterna att välja rätt vård själv behöver samtliga professioner inom hälso- och sjukvården hjälpa dem att bryta det invanda mönstret som råder idag dvs. att man söker en läkare när man har ont någonstans.

Detta gäller inte bara för muskuloskeletala besvär, utan patienter behöver vägledning av kunnig personal för att veta ifall de ska söka vård eller inte, och i så fall VILKEN VÅRDINSTANS de ska söka till.

imagemap2

Bilden ovan (från brittisk kampanj ”Choose Better”) illustrerar ett exempel på varför det kan skapas ”falskt tryck” på akutmottagningar, vårdcentraler etc. Det är inte patienternas ansvar att de hamnat på fel instans, det är vi inom hälsosjukvården som inte är tillräckligt tydliga med var de ska gå. Men vet hänvisande sjukvårdspersonal på sjukvårdsupplysningen var de ska hänvisa patienterna?

Hur många på sjukvårdsupplysningen är det som hänvisar till en sjukgymnast direkt ifall patienter ringer och säger att de har ont i ryggen t.ex.?

Nu i veckan har det debatterats flitigt på Dagens Medicins hemsida om sjukgymnasters kompetens som första bedömare för patienter med neuromuskuloskeletala besvär. Författaren till debattartikeln argumenterar för hur specialistsjukgymnaster i primärvården som första instans skulle kunna sänka de höga hyrläkarkostnaderna genom att avlasta allmänläkarna.

Kommentarsfälten fylls både med inlägg som argumenterar för, blandat med försvarstal från de som misstror sjukgymnasters förmåga att vara förstabedömare vid neuromuskuloskeletala besvär. Flertal studier visar på att sjukgymnaster förser med en säker och effektiv vård [6-12]. Det finns redan nytänkande kollegor som arbetat med detta effektiviseringsförslag, dvs svenska läkare och sjukgymnaster som arbetat sida vid sida, dock har det inte slagit igenom som den nya standarden inom svensk sjukvård…ÄN.

Detta kan såklart upplevas som ett intrång på allmänläkarnas område, och inte konstigt att vissa läkare argumenterar emot sjukgymnasters kompetens som första bedömare för att behålla den höga status och position som delegeraren på toppen av sjukvårdens hierarki-trappa. Att föreslå en förändring att sjukgymnaster skulle kunna jobba sida vid sida med läkaren för en vårdeffektivisering kräver att allmänläkarna inte ser sjukgymnasterna som ett hot mot professionen. Istället för att ha ett revirtänk, är det nu dags att skrida över gränserna och sluta tänka på vad som är bäst för professionerna, men för en gång skull börja effektivisera sjukvården för patienternas skull. Tillsammans kan vi ha det helhetsperspektiv som kan saknas idag. Det är nu tid för att tänka HELA sjukvården som ett VI. Hälso- och sjukvården består nu av flera professioner som beter sig som individer och inte det team som det behöver vara för att utnyttja vårdens begränsade resurser på ett optimalt sätt. Vi arbetar för samma syfte, varför inte göra det tillsammans?

Sjukgymnasterna sträcker nu ut en hand till läkarkåren för ett ökat samarbete i primärvården med målet att effektivisera vården för ökad tillgänglighet för patienterna – frågan är nu om läkarkåren vill vara med?

Läs mer

Annonser